PANAWAGAN NI HRH PRINCE OMAR KIRAM:

Dear Noble Patriots our God given advocacy to recover Sabah from illegal occupation by the Haram sinful shameful Un-Godly and Un-Islamic Malaysia (and destined to eternal damnation) does not depend on whether the Aquino Administration or its officials support us or not. It will be happiness if they do but with Malaysian bribe money used widely we are wasting our breath with these corrupt officials.

Our aim is to SHOUT to the world the injustice against us the true owners (Tausugs and Filipinos) of Sabah from the hands of land grabbing thief Malaysia, and we know Malaysia cannot stand the test of time to be called callous, inhuman and Hitlerian hordes due to its Sabah and Spratlys land grabbing and its human rights abuses of our Filipinos living in Sabah singled out by Malaysia of inhuman treatment – on the land we owned. Kick Malaysia out of Sabah and Spratlys and invoke Nuremberg Trial II against the Malaysian thieves and officials!

(ISINALIN SA TAGALOG)

PANAWAGAN NI HRH PRINCE OMAR KIRAM:

“Mahal naming mga Makabayang Tagapatnubay, ang ating itinadhanang adbokasiya na mabawi ang Sabah sa makasalanan at kahiya-hiyang gawain ng Malaysia ay di tuwirang nakasalalay sa administrasyong Aquino o sa pagsuporta o di pagsuporta ng kanyang mga opisyal. Kalugod-lugod kung sana’y gayon, ngunit dahilan sa malawakang pagsusuhol ng bansang Malaysia, isang mistulang pagsasayang ng laway at hininga ang makipag-usap o makipag-ugnayan sa mga nasusuhulang ganid nating mga opisyal.

Ang aming layunin ay maisigaw sa buong mundo ang kawalan ng katarungan sa amin bilang tunay na nagmamay-ari ng Sabah (ang mga mamamayang Tausug at mga Pilipino) na nasa kamay sa kasalukuyan ng isang bansang magnanakaw, ang manlulupig na Malaysia, na noon pa man ay ikinamanhid na nila, naging di-makatao dahilan sa pagnanasa sa Sabah at Spratlys, at naging mapagsamantala at mapang-aabuso sa ating mga kababayan at manggagawang Pilipino sa Sabah – ang lupa na siyang sariling atin. Patalsikin ang Malaysia sa Sabah at Spratlys, at isulong ang Nuremberg Trial II laban sa mga magnanakaw na Malaysia!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s